Zobacz naszą ofertę dla Ciebie!

Zobacz naszą ofertę dla Ciebie!

Zobacz naszą ofertę dla Ciebie!

Faktoring jest narzędziem, które ma zapewnić Państwa firmie jak najlepszą płynność finansową. Polega on na tym, że firma sprzedaje swoje nieuregulowane faktury (wierzytelności) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową gotówkę. Faktor wypłaca od 80% do 100% wartości faktur nie czekając na zapłatę kontrahenta. Dla firm z dłuższym stażem w danej instytucji finansowej czy podczas dłuższej relacji z kontrahentem, jest możliwość podobnego finansowania również dla faktur kosztowych klienta. W skrócie, faktoring jest narzędziem finansowym, które pomaga firmom poprawić płynność finansową poprzez szybkie uzyskanie gotówki z nieuregulowanych faktur.

Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności (braku zapłaty za wystawione faktury) kontrahentów swojego klienta. W takim wypadku faktor po wymagalnym terminie określonym w umowie żąda zwrotu wypłaconej kwoty z danej faktury od klienta.

Jest to transakcja, gdzie faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności (braku zapłaty za wystawione faktury) kontrahentów swojego klienta. W takim wypadku faktor po wymagalnym terminie określonym w umowie żąda zwrotu wypłaconej kwoty z danej faktury od klienta

W tym wypadku to faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności (zapłacić za fakturę), faktor nie ma prawa żądać od klienta zwrotu wypłaconej kwoty za daną fakturę. Ta forma faktoringu jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy, ponieważ korzysta on z szybko wypłaconych pieniędzy i nie musi się martwić, że faktor nagle zażąda zwrotu środków.

Najprościej mówiąc jest to dokładnie odwrócenie sytuacji w stosunku co do faktoringu wierzytelnościowego. Tu faktor finansuje faktury kosztowe naszej firmy, czyli nasze należności wobec kontrahentów. Czyli firma faktoringowa opłaca nasze faktury kosztowe za surowce, towary czy usługi, które wykorzystujemy w naszej działalności, a my tym samym zyskujemy dłuższy czas na opłacenie ich, ale już na poczet firmy faktoringowej.

Pośrednictwo
finansowe