Jest to celowy kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej, w którym pieniądze przelewane są zwykle w jednorazowej transzy bezpośrednio na rachunek sprzedającego lub banku, który sprzedającemu udzielił kredytu. Kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto, a jedynie przedstawia w banku dokumenty, na podstawie których bank przelewa pieniądze w ten sposób, by transakcja (na podstawie podpisanego wcześniej aktu notarialnego) została sfinalizowana;

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości od dewelopera (na tzw. rynku pierwotnym) lub na budowę domu. Wypłacany jest w transzach zgodnie z postępem prac. W przypadku budowy domu pieniądze z kolejnych transz wypłacane są na konto kredytobiorcy. Przed wypłatą kolejnej  transzy kredytobiorca musi udokumentować, że wydał pieniądze z poprzedniej transzy zgodnie z planem, który przedstawił w banku. Do tego służą albo faktury, zdjęcia z budowy albo inspekcja pracownika banku;

Jest to kredyt hipoteczny, który pozwala spłacić stary kredyt hipoteczny w innym banku. Motywem do refinansowania czyli przeniesienia starego kredytu do nowego banku są lepsze warunki cenowe, jakie możemy uzyskać. Należy dokładnie policzyć koszty refinansowania kredytu hipotecznego, ponieważ czasami ich wartość przewyższa korzyści z niższego oprocentowania;

To kredyt hipoteczny, który pozwala spłacić kilka kredytów konsumpcyjnych (w tym może być tradycyjny kredyt hipoteczny), co przekłada się na uporządkowanie finansów osobistych i możliwość płacenia jednej, niższej raty kredytowej;

To rodzaj pożyczki, która jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, z której pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel (oprócz celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą). Pożyczka z uwagi na swoje atrakcyjne oprocentowanie i względnie długi okres kredytowania może być alternatywą np. dla kredytu samochodowego czy kredytu gotówkowego.